Ona tili va adabiyot fanidan abiturentlar uchun test savollari

✏️ Fan: Ona tili va adabiyot
✅ Savollar soni: 30 ta

🖌Test muallifi : Ibrohim Qayumov test bazasidan Ozodbek Yigitaliyev tayyorladi

Manba: ➡️@Mega_Ona_Tili_Adabiyot⬅️

Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiriting.

. Berilgan gaplarning qaysi biri havola bo’lakli qo’shma gap sanaladi? 1. Shunday odamlar borki, odamlarning naqshidir. 2. Toleim shuki, Vatanda bir guliston tanladim 3. Kimning himmati baland bo’lsa, uning qadr-qimmati ham baland bo’ladi 4. Har kimki hayotga xo’mrayib boqsa, hayot ham unga zarda bilan boqadi

O’tganlarni esladim va shundan g’oyat afsuslandimki, insonning irodasi eskirmas ekan-u, o’zi charchab qolar ekan. Ushbu gapda qatnashgan yasama so’zlar haqida berilgan noto’g’ri fikrni toping.

“Tug’ilgansan ozod, mudom Ozod bo’lib qol“ Ushbu misralar quyidagi qaysi asarga epigraf qilib olingan?

Odamning har qanday sharoitdagi kuchli quroli uning aql-u zakovatidir . Ushbu gapda kesim necha marta boshqa bo’laklarga nisbatan bevosita hokim bo’lak vazifasini bajargan?

Qaysi javobda bir xil janrga xos bo’lgan asarlar nomi keltirilgan.

Maqola chiqdi . Ushbu gapning kesimi orttirma nisbatdagi fe’lga aylantirilganda qanday grammatik o’zgarish sodir bo’lmaydi? A) Ushbu gap egasi yashiringan gapga aylanadi

Har qanday ismning berilishi ota-onaning biror maqsadi, shirin orzulari, farzandining sog’lig’ini, istiqbolini ko’zlagan ezgu niyatlaridan kelib chiqadi. Ushbu gapdagi boshqaruv munosabatli so’z birikmalari sonini aniqlang.

“Sohibqiron” dramasida kimning otasi Amir Temurga sarboz bo’lib , Dehli jangida shahid ketgan edi?

”Alpomish” dostonida Surxayl kampirning yetti o’g’li bor edi, ularni katta- kichikligi jihatidan tartiblang. 1) Boyqashqa 2) Toyqashqa 3) Ko’kaldosh 4) Ko’kaman 5) Ko’kqashqa 6) Qo’shquloq 7) Qorajon

Qaysi javobdagi fe’llar gapning ikki xil bo’lagi vazifasini bajargan?

Oliy Majlis yig’inlari va anjumanlar tili qaysi uslubda olib boriladi?

. Biz buyuk Vatanning baxtiyor farzandlarimiz. Ushbu gap haqida berilgan to’g’ri ma’lumotni aniqlang.

O’zbekiston Respublikasining Davlat ramzlari // davlat bayrog’i, davlat gerbi va davlat madhiyasi milliy iftixorimiz , sharaf-shonimiz sanaladi. Ushbu gapda // belgisi o’rnida qanday tinish belgisi ishlatilishi kerak?

. Qaysi gaplar murakkab qo’shma gap hisoblanmaydi? 1. Shuni unutmangki, xushmuomalalik inson bezagidir va u sizni odamlar bilan yaqinlashtiradi. 2. Sen uchundir bor hayotim, shuhratim, shonim, Qo’llaringni bergil menga, shirinzabonim. 3. Ikki o’g’il yana chol Qoshiga qaytishibdi Va bor gapni oqizmay, Tomizmay aytishibdi.

. Qaysi qatorda yasama ravish qatnashgan?

Qaysi gapda ajratib ko’rsatilgan so’zning ma’nosi metafora usulida ko’chgan?

Qaysi gapda sifat turkumiga oid so’zlar aniqlovchi hamda hol vazifasida kelgan?

”Ulug’ kun“ dramasi, “Ulug’ yo’l“ romani hamda “Ulug’ saltanat“ trilogiyasining mualliflari qaysi bandda to’g’ri ko’rsatilgan?

. Berilgan so’zlardan nechtasi modal so’z hisoblanadi? Xayriyat, xolos, xullas, avval, birdan , afsuski, haqiqatan, barakalla

O’zi yashab turgan kunlarni ortiga quyosh berkingan bulutga , davlatni suv yuzasidagi pufakchaga oxshatgan shoir kim?

Hayndrix Hayne faoliyati bilan bog’liq ma’lumotni aniqlang.

“Abulfayzxon” fojiyasida qaysi obraz mard, to’g’ri so’z e’tiqodidan qaytmaydigan kishi sifatida tasvirlangan?

Dantening “Ilohiy komediya” asari tarjimoniga tegishli javob variantini belgilang?

“Ilgimdan kelgancha zulm tig’in ushotib (sindirib) mazlum jarohatig’a intiqom malhamini (qasos malhamini) qo’ydim’’. Ushbu satrlar Alisher Navoiyning qaysi asaridan olingan?

Qaysi so’zlarning ikkinchi bo’g’inida u yoziladi? 1) Kul...shmoq 2) yug…rmoq 3) bur…lmoq 4) ulg…rmoq

Faqat tub so’zlardan tashkil topgan egasi noma’lum gapni aniqlang.

“Zulmat ichra nur “ qissasida qaysi qahramon “..xushchaqchaq, gapdon yigit bo’lib , tor va tanburni yaxshi chalar, o’z suhbati bilan majlisga jon kirgizar edi”, deb ta’riflangan?

Yasalish asosi yasama so’z bo’lgan faoliyat-jarayon otini aniqlang.

. Undoshlarning hosil bo’lish o’rniga ko’ra barcha turlari qatnashgan so’z ot kesim vazifasida kelgan gap berilgan qatorni aniqlang

Vohada islohatlarni chuqurlashtirish, iqtisodiyotni mustahkamlash yuzasidan amalga oshiralayotgan keng ko’lamli tadbirlar o’z samarasini bermoqda. Ushbu gapda jarangli va jarangsiz til undoshlaridan iborat sodda yasama so’zlar soni nechta?

0%