6-sinf Geografiya fanidan online test

6-sinf o'quvchilari uchun geografiya fanidan test savollari

Savollar soni: 25 ta

Bajarish uchun ajratilgan vaqt: 60 daqiqa

Sizga omad yor bo'lsin!

Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiriting.

Hind okeanining eng sho`r dengizi qaysi?

. Afrikadagi qaysi dayo uzunligi jihatidan birinchi o`rinda turadi?

Avstiraliyaning eehg tez yuradigan qushi

Hind okendining maydini qancha?

Atlantika okeanidagi eng katta iliq oqim.

Yevrosiyada mashhur bo`lgan O`zbekistondagi eng katta olbin koni qaysi?

Atlantika okeanidagi eng yirik suv osti tog` tizmasi.

. Avstiraliyaning shimoliy- sharqiy qismidaigi eng yirik marjonrifi.

SHimoy yarim sharning sovuqlik qutibi qayerda joylashgan?

SHimoliy Muz okeaning dastlabki nomi.

. Afrikadagi qasi o`lkada eng yuqori harorat kuzatilgan?

SHimoliy Muz okeaning dastlabki nomi

Avstraliyaning asosiy xususiyatlarini belgilang?

Antartida kashf etilgan yil.

. Avstraliya atamasining ma`nosini aniqlang?

Hind okeanidagi eng chuqur cho`kma?

Afrikaning eng baland tog` cho`qqisini aniqlang

. Avstiraliyaning eng baland tog` choqqisi ?

Yer yuzi relifining xilma-xil bo`lishiga sabab nima?

. Afrikadagi eng ko`p qazib olinadigan ma’dan qaysi?

1798-yilldan qaysi hudud “Rus Amerikasininhg” deb atalgan?

SHimoliy muz okeaning eng suv osti tog` tizmasi.

Avstiraliyaning eng uzun daryosi?

. Afrikadagi eng chuqur continental cho`kmani toping?

. Afrikadagi qaysi daryo ekvatorni ikki marta kesib o`tadi?

0%