5-sinf matematika O’nli sanoq sistemasi

5-sinf o'quvchilari uchun mateamatika fanidan test savollari

Mavzu: O'nli sanoq sistemasi.

Savollar bazasi: 165 ta

Sizga har safar kirganingizda 30 ta test beriladi.

Barchaga omad yor bo'lsin!

Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiriting.

Tenglamani eching: 2x+100=500

Aziza ko‘ylak uchun 2 m 30 sm mato oldi.Shundan 1 m 45 sm ri singlisiga ko‘ylak chiqdi. Necha sm mato qolgan?

Amallarni bajaring: \(77 \cdot 27:99 + 3 \cdot 3\)

Tulki uch marta sakraganda 2m yo‘l yuradi.60m yo‘l yurishi uchun u necha marta sakrashi kerak?

Bir son ikkinchisidan 30 taga ko‘p. Bu sonlarning yig‘indisi 100 ga teng. Shu sonlarning kattasini toping:

Amallarni bajaring? 1000:25-25=

Ketma-ketlikdagi sonni toping: 2, 4, 8,..

Bo‘sh joyga qanday amal qo‘yilsa ifoda to‘g‘ri bo‘ladi? 8 8 8=24

Kvadratning perimetri 160 sm gat eng.Uning tomonlarini toping:

Amallarni bajaring: \(105 \cdot 3 - 45:9\)

99 sonini 11 ta ortirib,50 ta kamaytirildi.Natijada necha chiqadi?

Nechta juft arab raqamlari mavjud?

10sonini 18 marta ortirib,50 sonini airing. Natijani toping:

1kg shakar 950 so‘m tursa, 7kg shakar necha so‘m turadi?

Rim raqami yordamida o‘n besh raqamini yozing?

Ketma-ketlikdagi keyingi sonni toping: 1, 11, 111,…

Hisoblang:\(25 - 3 \cdot 4:6 + 10 = \)

2 sutka necha soat?

Eng kichik ikki xonali sonni 26 ga ko‘paytirsak, necha soni xosil bo‘ladi?

Qoldiqli bo‘lishdagi qoldiqni toping: 250:40=

Tenglamani yeching: 3x-40=290

Tenglamani yeching: 200-3x=20

O‘quvchilar 1-chorakda 70 kun o‘qiydilar.Ular necha hafta o‘qiydilar?

25 soninig o‘ng tomoniga \(0\) o‘ysak, bu son necha marta ortadi?

Amallarni bajaring: \(36:\left( {6 + 3 \cdot 4} \right)\)

Arab raqamlari berilgan qatorni toping:

Eng katta besh xonali sonni toping:

5 raqami ishtirok etgan nechta ikki xonali son bor?

Daftar 120 so‘m turadi, ruchka 80 so‘m turadi, 6 ta daftar va 5 ta ruchka necha so‘m turadi?

Ketma-ket kelgan uch xonali sonni toping: 111, 222, 444,..

0%