Biologiya fanidan mavzulashtirilgan test savollari

6-sinf biologiya fanidan mavzulashtirilgan testlar

Qoqio’tdoshlar (Murakkabguldoshlar) oilasi

Loladoshlar oilasi

Piyozboshlar oilasi

Bug’doyboshlar (Boshoqdoshlar) oilasi

Mavzulari bo’yicha tuzilgan test savollari

 

Manba

Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiriting.

Lolasimon (1) qarag’ay toifa (2) ituzum (3) va murakkab guldoshlar (4) sistematik birliklarga mansub o’simliklarni aniqlang.

Quyidagi o’simliklarning gultojibarglari rangini aniqlang.
1) na’matak, 2) misr g’o’zasi, 3) qora ituzum, 4) oshqovoq,
a. sariq, b. oqish, c. limon rang, d. och pushti

Birurug’ pallalilar (1), ochiqurug’lilar (2) ituzm (3) va qoqio’tdoshlar (4) sistematik biriklarga mansub o’simliklarni belgilang.

Makkajo’xoriga xos bo’lmagan xususiyatlarni aniqlang.
1)poyasi kambiyli yo’g’onlasha oladi; 2) poyasi kambiysiz yo’g’onlasha olmaydi; 3)ildiz murtakdagi dastlabki ildizdan rivojlanadi; 4)magnoliyasimon; 5)murakkab boshoq to’pgulli;
6) guli bir jinsli; 7) guli ikki jinsli.

Quyidagi keltirilgan o’simliklar nechta sinfga tegishli
1) soxta kashtan 2) qarag’ay 3)sharq sauri 4)na’matak
5) javdar 6) oddiy archa

O’simliklarni o’ziga xos husisiyatlari bilan juftlang.
1) afsonak; 2) turkiston ismalog’I; 3) saksovul; 4)
tugmachagul; 5) ituzum; 6) tamaki;

Quyidagi rasmda 2- va 4-raqamda nima tasvirlangan

Xarduma (I) va g’umayni (II) o’ziga xos hususiyatlarini toping.
1) bo’yi 50-150 sm; 2) adirning yuqori qismida o’sadi; 3) tog’ning o’rta qismida joylashgan yalanglikda o’sadi;
4) sug’oriladigan o’simliklar orasida o’sadi; 5) ko’p yillik ildizpoyali; 6) tabiiy pichanzor hosil qiluvchi; 7) hosildorlikka zarar keltiruvchi.

O’zbekistonda “qizil kitobi” ga kiritilgan quyidagi o’simliklar gulli o’simliklarning qaysi sinflariga mansubligini aniqlang.
a. lolasimon, b. magnoliyasimon
1) oloy xiyoli; 2) targ’il lola; 3)olga sorbariyasi; 4) O’rta Osiyo noki; 5) jumagul; 6) shirach;

Quyidagi keltirilgan o’simliklar nechta turkumga tegishli?
1) oddiy g’oza 2) ra’no 3) baqlajon
4) mindevona 5) jaydari g’o’za 6) qora ituzum

O’zbekistonda “qizil kitobi” ga kiritilgan quyidagi o’simliklar gulli o’simliklarning qaysi sinflariga mansubligini aniqlang.
a. ikki urug’pallalilar, b. bir urug’pallalilar
1) oloy xiyoli; 2) targ’il lola; 3) olga sorbariyasi; 4) O’rta Osiyo
noki; 5) jumagul; 6) shirach;

Tokdoshlar bilan ituzumdoshlar uchun umumiy jihatini toping.
1.barglari uzun bandli yon bargchali 2.mevasi rezavor 3.gullari mayda, to’g’ri ikki jinsli ro’vaksimon to’pgulda yig’ilgan 4.changchilari gultojibargning qo’shilishidan hosil bo’lgan nayda joylashgan 5.changchilari 5tadan erkin 6.gultojibarglari qo’shilgan 7.gullari ikki jinsli yakka-yakka holda barg qo’ltig’ida joylashgan

Berilgan yem-xashak o’simliklarini ularning oilalari bilan juftlang.
1) shuvoq; 2) yantoq; 3) beda; 4) sebarga; 5) izen; 6) teresken;
7) bangidevona; 8) javdar; 9) burchoq; 10) keyreuk; 11)
donashor; 12) cho’g’on; 13) qo’ng’irbosh; 14) xarduma; 15)
tritikale; 16) mingdevona; 17) saksavul;

Quyidagi keltirilgan o’simliklar nechta turkumga tegishli
1) rezavor ismaloq 2) ra’no 3) baqlajon
4)qora saksovul 5)kartoshka 6) qora ituzum

Bir-biriga yaqin turlardan tashkil topgan sistematik birlikka jamlangan o’simliklarni aniqlang.
1) jaydari g’o’za; 2) oddiy g’o’za;
3) kanop; 4) Barbados g’ozasi; 5) bo’ritaroq;
6) gulxayri; 7) tugmachagul; 8) “Toshkent-1”

Quyida qaysi o`simliklar tasvirlangan

Gultojbarglari erkin {a} va gulkosachabarglari erkin {b} dorivor o’simliklarni aniqlang.
1) yerbag’ir tugmachagul; 2) cherkez; 3) oddiy jag’ jag’; 4)
na’matak; 5) sachratqi; 6) dorivor gulxayri

Gullari qiyshiq, murakkab bargli va barglari poyada ketma- ket joylashgan, bir yillik [a] va ko’p yillik [b] o’simliklarni aniqlang,
1) beda 2) kanop 3) yantoq 4) shirinmiya 5) rovoch 6)
sebarga 7) qashqarbeda 8) yeryong’oq 9) namatak 10)
loviya 11) partenotsisus 12) tuxumak

Yopiq urug’lilarga xos belgilami ko’rsating
1) chang hujayrasi mavjud 2) tuxum hujayra arxegoniyda yetiladi 3) tuxum hujayra murtak xaltada yetiladi 4) urug’i qubbada yetiladi 5) urug’i meva ichida yetiladi 6) qo’sh urug’lanish kuzatiladi 7) gul hosil qiladi 8) bennitit turkumini o’z ichiga oladi 9) 250 000 turi mavjud 10) 660-700 turi

Boychechakka xos bo’lmagan xususiyatlarni aniqlang.
1) ko’p yillik o’t; 2) O’zbekistonda 39 ta turi uchraydi; 3) gulqo’rg’oni oddiy; gultojisimon; 4) gullari ikki jinsli, bir urug’li ko’sak meva hosil qiladi; 5) bo’yi 10- 15 sm keladigan ildizpoyali o’simlik; 6) guli sariq, poya va barglari ingichka.

Quyida qaysi o`simliklar tasvirlangan

Sholiga xos xususiyatlarni aniqlang.
1) poyasi kambiyli yo’g’onlasha oladi;
2) poyasi kambiysiz yo’g’onlasha olmaydi;
3) ildiz murtakdagi dastlabki ildizdan rivojlanadi; 4)magnoliyasimon; 5)murakkab shingil to’pgulli; 6) guli bir jinsli; 7) guli ikki jinsli.

Qovoqdoshlar oilasiga mansub o’simliklarga xos bo’lgan xususiyatlarni ko’rsating.
1.to’g’ri 2. qiyshiq 3. ayrim jinsli 4. ikki jinsli 5.gulqo’rg’oni oddiy 6. gulqo’rg’oni murakkab 7.kosacha, tojibarglari
beshtadan qo’shilib o’sgan 8. kosacha, tojibarglari qo’shilib o’smagan 9. changchilari 5 tadan, 4 tasi 2 tadan juft bo’lib qo’shilgan, 1 tasi erkin, urug’chisi5 ta, qo’shilib o’sgan.

Quyidagilarni eng kichik sistematik guruhdan eng katta sistematik guruhga qarab to’g’ri ketma-ketlikda joylashtiring.
1) qoqio’tdosh 2) zangori sachratqi 3) suttikandosh 4)
magnoliyasimon 5) moychechakdosh 6) ikki urug’pallali 7)
sachratqi 8) bir urug’pallali 9) magnoliyatoifa

O’zbekistonda “qizil kitobi” ga kiritilgan quyidagi o’simliklar gulli o’simliklarning qaysi sinflariga mansubligini aniqlang.
a. lolasimon, b. magnoliyasimon
1) oloy xiyoli; 2) targ’il lola; 3)olga sorbariyasi; 4) O’rta Osiyo noki; 5) jumagul; 6) shirach;

Qaysi ma`lumotlarda xatolik mavjud?

Quyidagi javoblarning qaysilarida bir oilaga mansub o’simliklar berilgan.
1) maymunjon va ra’no; 2) baliq ko’z va saksovul; 3) jag’-jag’ va oq saksovul; 4) soya va tirnoqgul; 5)yovvoyi sabzi va shashir; 6)tuxumak va yantoq; 7) so’ya va bug’doy; 8) qo’ng’irbosh va itqovun

Poyasi sershox, gullari barg qo’ltig’ida o’rnashgan. Changchilari ko’p, iplari birikkan, urug’chini o’rab turadi. Ushbu ta’rif qaysi o’simlikka tegishli?

Quyidagi dorivor o’simliklarni ahamiyatiga ko’ra birlashtirilgan Javobni toping.
1) dorivor gulxayri; 2) cherkez; 3) sachratqi; 4) bosh piyoz;
5) qora ituzum; 6) namatak;
a. oshqozon-ichak kassaliklarini davolash;
b. mevasi “C’’ darmondorisiga boy; c. qonni ko’paytiruvchi;
d. fitonsidlarga boy; e) yo’talga qarshi ishlatilasdi; f) qon bosimini tushiradi;
g) avitaminozni davolashda foydalaniladi.

Na’matak[a] va tuxumak[b] ga xos bo’lgan xususiyatlarni aniqlang.
1.guli qiyshiq, yon bargchali 2.bargi murakkab yonbargchali
3.mevasi chetlari bir biri qo’shilib ketgan meva bargchadan iborat 4.manzarali daraxt 5.o’tkazuvchi sistemasi o’lik naydan iborat 6.nish urib chiqanidan keyin ikki urug’palla barg bilan chiqadi

0%