Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.

Tarix fanidan attestatsiya savollari 1-variant

Tarix fani o'qituvchilari uchun attestatsiyaga tayyorlanish uchun online test savollari

1-variant

Test savollari soni: 40 ta

Savollar bazasi: 50 ta

Bajarish uchun ajratilgan vaqt: 60 daqiqa

Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiriting.

Qaysi Rossiya imperatori Buxoroda madrasa qurish uchun pul ajratadi?

Andijonda Dukchi eshon qo‘zg‘oloni ko‘tarilgan paytda A. N. Kuropatki qanday lavozim egasi bo‘lgan?

Forslar bosib olgan qaysi hududni 3 ta satraplikka bo‘lgan?

Birinchi usti yopiq bozor qaysi qit’ada qurilgan?

Qadimiy hind tillari asosida yangi adabiy til bo‘lmish qaysi til vujudga kelgan?

Qaysi mahalliy hokimlikda aholi gavjum yashagan?

Mazkur yozuv turi qanday nomlanadi?

Qaysi Xiva xoni 1806-1825-yillarda hukmronlik qilgan?

Amir Temur qo‘shinida 10 ming kishilik qo‘shin qanday nomlangan?

Ilk marotaba “Avesto” qismlarini tarjima qilgan olim kim?

Ajiniyoz qaysi yillarda yashagan?

Quyidagi diagrammalarni XXI asr boshlaridagi davlatlarning dunyodagi YIM hajmi bo‘yicha moslashtiring.

a – GFR, b – Yaponiya, c – AQSH.

Qaysi raqam bilan ifodalangan hududda qadimda “kulbali qullar” mavjud bo‘lgan?

Turkiston o‘lkasida uchastkalarni uchastka … lari boshqargan.

Qaysi xalqlar xettlar poytaxtini bosib olib, shaharni butunlay vayronaga aylantirdilar?

1558-yil Angliyada hokimiyatga kelgan qaysi hukmdorning 45 yillik hukmronligi davrida Angliyaning jadal rivojlanishi, dunyoning yetakchi davlatiga aylanishiga ulkan hissa qo‘shdi?

Hindistonda qachondan boshlab yer egaligi munosabatlari shakllangan?

Yangi davrda qaysi davlatda Chon Son, Li Myonuk, Kim Xondo kabi rassomlarning Xitoydan kirib kelgan peyzaj usulida chizgan rasmlari mashhur bo‘lgan?

Ruslar bosqini vaqtida (1868-yil may) Buxoro qo‘shinlari qaysi tepalikka o‘rnashib olgan?

MDHda 2008-( a ) va 2014-yillarda( b ) qatnashmasligni e’lon qilgan davlatlarni aniqlang.

Bobilda o‘quvchilar nam loy taxtachalarga nimalardan yasalgan tayoqchalar bilan yozganlar?

Somoniylar davlatida yer egaligining qaysi turi asosan lalmikor va tog‘oldi yerlaridan iborat bo‘lgan?

Quyidagilardan qaysi shahrlar daryo sohilari bo‘ylarida, ko‘priklar yonida barpo qilingan?
1) Strasburg; 2) Padeborn; 3) Bremen; 4) Augsburg; 5) Bryugge; 6)
Gamburg; 7) Sveybryukken.

Shayboniylar davrida qo‘shin, asosan, qanday tarkibdan iborat edi?
1) piyoda; 2) to‘pchi; 3) otliq; 4) tug‘chi.

Ilk o‘rta asrlarda Xitoyda imperator ayrim a’yonlarning mavqelari, unvon va lavozimlariga qarab qancha yer bilan taqdirlanganlar?

Birinchi salib yurishlariga qayerlardan kelgann ritsarlar to‘planganlar?

Qaysi hududlar 7 oy davomida qamal qilingan?

Quyidagi jadvalning qaysi qatorlaridagi ma’lumotlar mos ravishda berilgan?

1886-yilgi “Nizom” bo‘yicha Turkiston o‘lkasida qanday yer egaligi tugatildi?

O‘rta paleolit davrida yuz bergan voqeani toping.

1895-yilda Kuba xalqi kimlar boshchiligida qo‘zg‘olon ko‘tardi?

Hindistonda sipohiylar qo‘zg‘oloni nima uchun ko‘tarilgan?

Buyuk Britaniyada Lordlar palatasining veto huquqini cheklagan parlament islohoti qachon bo‘lgan?

1925-yil 6-12-fevralda qaysi shaharda O‘zbekiston Kommunistik partiyasining I ta’sis syezdi bo‘lib o‘tgan edi?

Qaysi hukmdor davrida Somoniylar davlatida saroyning maxsus, muntazam sarbozlaridan iborat yaxshi qurollangan harbiy qo‘shini tuziladi?

Yunonlar qadimdan asosan qaysi soha bilan shug‘ullangan?

Chingizxon hujumi paytida Xo‘jand hokimi kim edi?

Qadimgi Hindiston tabaqalariga ko‘ra vayshiylar kimlar?

Qal’a yoki tumandagi barcha qo‘shinlar boshlig‘i ma’nosini beruvchi so‘z qaysi javobda ifodalangan?

Kimning tariqati insonlarni halol va pok bo‘lishga, o‘z mehnati bilan kun kechirishga, muhtojlarga xayr-ehson berishga, sofdil va kamtar bo‘lishga chaqiradi?

0%