Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.

Tarix fanidan attestatsiya savollari 2-variant

Tarix fanidan attestatsiya savollariga tayyorlanish uchun online test savollari

2-variant

Test savollari soni: 40 ta

Bajarish uchun ajratilgan vaqt: 60 daqiqa

Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiriting.

Chingizxonning asl ismi kim?

XVIII asr oxirida quyidagi qaysi davlat maydoni jihatidan Yevropada uchinchi, qoʻshini soni jihatidan toʻrtinchi oʻrinni egallagan?

Abruy qo‘zg‘olonidan vahimaga tushgan mulkdor dehqonlar va boy savdogarlar Buxoro viloyatini tark etib, qaysi hududlar atrofiga borib o‘rnashadilar?

Amir Temur haqida asar yozgan Klavixo kim bo‘lgan?

G‘aznaviylar davrida viloyat boshqaruv ishlari kim tomonidan amalga oshirilgan?

“Zemstvo” atamasiga izoh bering.

“Qat’iy belgilangan qonun-qoidalar” degan ma’noni anglatuvchi so‘zni aniqlang.

XIX asrning ikkinchi yarmida AQSHga makkajo‘xorining xosildor navlari qayerdan keltirilgan?

Qadimgi Xorazmda joylashgan qaysi shahardagi qasrda 20 dan ortiq bo‘yalgan loy haykallar zallardan biridagi tokchalarda devor bo‘ylab o‘rnatilgan?

“Turkiston o‘lkasini idora qilish to‘g‘risidagi Nizom” kim tomonidan tasdiqlangan?

Qaysi daraxtni yetishtirish Qadimgi Xitoy aholisining asosiy mashg‘ulotlaridan biri bo‘lgan?

Quyidagi jadvalda harflar bilan belgilangan kataklar o‘rniga mos keluvchi ma’lumotlarni qo‘ying.

1) 1922; 2) Musulmonlar byurosi tashkil etildi; 3) Lozanna sahrtnomasi
imzolandi; 4) 1924; 5) Turkiston kompartiyasi vujudga keldi; 6) T. Risqulov o‘z vazifasidan ozod qilindi; 7) Germaniyada “Daues rejasi” amalga oshirilishi boshlandi; 8) 1923.

Quyidagilardan qaysi shahrlar feodal qal'alari atrofida paydo bo‘lgan?
1) Strasburg; 2) Myunster; 3) Sen-Gallen; 4) Augsburg; 5) Bryugge; 6) Gamburg.

O‘rta asrlarda Hindistonda mavjud bo‘lgan knyazliklarni kimlar boshqarganlar?

Xaritadagi ma’lumot(belgi)dan foydalangan holda qaysi javobning mazkur ma’lumot(belgi)larga aloqadorligini aniqlang.

Loyan Buyuk kanali qurilishiga necha nafar kishi jalb etilgan?

“Ingliz tojining marvaridi” hisoblangan hududni aniqlang.

Qachon “Davlat tartiboti va jamoat osoyishtaligini qo‘riqlashga qaratilgan chora-tadbirlar tog‘risidagi Nizom” e’lon qilindi?

Bobilda o‘quvchilar nam loy taxtachalarga nimalardan yasalgan tayoqchalar bilan yozganlar?

Xitoyda qadimgi sivilizatsiyalar qaysi daryolar bo‘ylarida vujudga kelgan?

Quyidagi diagrammalarni XXI asr boshlaridagi davlatlarning dunyodagi YIM hajmi bo‘yicha moslashtiring.

a – GFR, b – Yaponiya, c – AQSH.

Suveren davlatlar o‘rtasida tovarlar, xizmatlar, moliya, investitsiya, ishchi kuchi erkin harakatlanadigan iqtisodiy kenglikni tashkil qilish maqsadida birlashish jarayoni qanday ataladi?

Birinchi salib yurishlari qanday natija bilan yakunlandi?

XIX asr o‘rtalarida Farg‘ona vodiysida quyidagi sug‘orish inshootlaridan qaysi birlari qurilmagan?

Qaysi shahar somoniylar davrida o‘zining ko‘nchilik mahsulotlari va charm mollari bilan mashhur edi?

Mahalliy aholidan ishonchli bo‘lgan kishilarni topish muammosini hal qilishida podsho hukumatiga dastlabki davrda ishlab chiqilgan qaysi tizim yordam bergan?

O‘rta asrlarda chet ellik savdogarlarlar marvlik ustalarning qaysi mahsulotlarini yuqori baholaganlar?

Ikkinchi jahon urushidan so‘ng sovetlar tomonidan qaysi omil “Amerika kapitalining Yevropani egallash uchun urunish”- deb baholangan?

AQShda 1860-yil bo'lib o'tgan savlovda g'olib deb topilgan respublikachilar partiyasidan bo'lgan prezident qaysi javobda berilgan?

Xiva xoni Elbarsxon qaysi yillarda hukmronlik qilgan?

Somoniylar davrida qimmatbaho mo‘ynalar, shamlar, cho‘qqi qalpoqlar qayerdan keltirilgan?

Buxoro amirligida qaysi yer egaligi shakli urushda jasorat ko‘rsatgan yoki hukmdorning alohida topshiriqlarini bajargan shaxslarga berish natijasida vujudga kelgan?

Mazkur karikatura qayerda sodir bo‘lgan urushni yodingizga solmqoda?

Avstralopitek odami qaysi hududdan topilgan?

Qishloq jamoasi tarkibidan chiqqan va yerni feodaldan ijaraga olib, fermerga aylangan avvalgi qaysi tabaqa vakili tadbirkor bo‘lishi mumkin edi?

Qo‘qon xonligidagi qaysi lavozim egasi tashqi siyosat masalalarida xonning bosh maslahatchi hisoblangan?

Yunonistonda kuchli zilzilalar va suv toshqinlariga sabab bo‘lgan vulqon otilishi natijasida vayron bo‘lgan sivilizatsiya qaysi?

Qoraxoniylar davlati viloyatlarga bo‘lib idora qilingan va ularni quyidagi shaxslar boshqargan. Javoblar ichidan bu viloyatlarga hokim bo‘lgan lavozimlardan biri notog‘ri berilgan variantni toping.

Moskvani himoya qilishda mardligi va jasorati uchun “Qizil Bayroq” ordeni bilan taqdirlangan shaxsni aniqlang.

Quyidagilardan qaysilari mahalliy hokimliklardan biri hisoblangan Sug‘dga qarashli?
1) Kesh; 2) Samarqand; 3) Buxoro; 4) Balx; 5) Koson.

0%