Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.

7-sinf O'zbekiston tarixi fanidan mavzulashtirilgan testlar (9-15-mavzular)

7-Sinf Oʻzbekiston tarixi

2019-2022 DTM va attestatsiya testlari jamlanmasi

9-15 mavzular yuzasidan

Test savollar bazasi: 59 ta

Har safar kirganingizda sizga 20 ta test beriladi.

Bajarish uchun ajratilgan vaqt: 30 daqiqa

Manba: Tarixdan milliy sertifikat + Attestatsiya

Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiriting.

961 yilda qozgalon ishtirokchilari kimlar ?

Quyidagilardan Buxoro bilan (od’ta asrlarda ) bog‘liq to‘g‘ri ma’lumotlar ko‘rsatilgan javobni belgilang.
1) Zandana qishlogdda to‘qilgan malla rang bo‘z - «zandanicha» matosi Sharqda
mashhur bo‘lgan; 2) Vador qishlogdda tayyorlangan mato - «vadoriy» Sharqda mashhur bo‘lgan; 3) yuqori sifatli qog‘oz ishlab chiqarilgan; 4) Farjak madrasasi qurilgan.

Arablar Movarounnahr aholisiga joriy qilgan soliqlarni aniqlang.
1) xiroj; 2) targ‘u; 3) qopchur;
4) ushr; 5) jizya; 6) shulen.

Quyidagi grafikda qaysi raqamlar ostidagi asarlar va
ularning mualliflari bir-biriga muvofiq keladi?

Quyidagi ma’lumotlarni tahlil qilib, Eyler-Venn diagrammasiga mos keladigan javobni aniqlang.

1) Hukmdori davlat ishlarini mustaqil idora etish maqsadida 822-yilda xalifa nomini xutbadan chiqartirib yuboradi;
2) 873-yilda Xuroson poytaxti Nishopurni egallaydilar;
3) IX asrning oxirgi choragida Movarounnahrning deyarli barcha viloyatlari ular tasarrufiga o‘tadi;
4) Bu sulolaga IX asrda asos solingan;
5) 900-yilda ular o‘rtasida urush boshlanadi.

Xalifa Ma’mun somonxudotning nabiralaridan kimni Shosh
va Ustrushonaga noib qilib
tayinlaydi?

Quyidagi qaysi qo‘zg‘olonlar Buxoroda bolib o‘tgan?
1) Abu Muslim boshchiligidagi qo‘zg‘olon;
2) Abruy qo‘zg‘oloni; 3) Mahmud Torobiy qo‘zg‘oloni; 4) Bobak qo‘zg‘oloni.

Safaviylar sulolasi nechchi yil hukronlik qilgan?

Somoniylar davlati ravnaq topgan davrda uning tarkibiga kirgan hududlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping.
1) Movarounnahr; 2) Iroq; 3) Xuroson;
4) Shimoliy Hindiston; 5) Shimoliy va Sharqiy Eron; 6) Ozarbayjon

Toxarlarning kelib chiqishi qaysi qabilaga borib taqaladi?

Ismoil Somoniy maqbarasi qayerda joylashgan?

Quyidagi hukmdorlar hukmronlik qilgan asrda yashagan shaxslarni mos ravishda belgilang.
1) Sosoniylar shohi Xusrav I Anushervon;
2) Somoniy Nuh ibn Nasr;
3) Xalifa Umar ibn Abdulaziz;
4) Xalifa Muoviya I; 5)Mo‘g‘uliston xoni Tugduq Temur.

Quyidagi shaxslardan aynan bir davrda yashagan shaxslarni aniqlang.
1. Nuh II 2. Muqanna
3. To‘g‘rul
4. Abu Sahl Masihiy
5. Amir Hoji Barlos
6. Abruy

Xorazmshohlar unvoni qaysi suloladan boshlangan?

Quyidagi qaysi shaxslarning hukmronligi davrida Movarounnahrda
islom dinini qabul qilganlardan xiroj va jizya soliqlarini olmaslikka qaror qilingan?
1) xalifa Umar ibn Abdulaziz;
2) Xuroson noibi Nasr ibn Sayyor;
3) Xuroson noibi Ashros;
4) xalifa Mansur.

Somonxudotning nabiralari mamlakatni qaysi sulola hukmronligiga bo‘ysungan holda boshqardi?

Somoniylar davlati parchalangandan kegin Mahmud G‘azmaviy Xuroson va Xorazmni egalladimi?

Kim Buxoroning Registon maydonida amir qasri qarshisida devonlar uchun
saroy qurilib, mahkama mana shu maxsus binoga joylashgan edi?

Quyidagi voqealardan qaysilari qarluqlar Movarounnahrning shimoliy hududlarim egallab, Shosh atroflari, Farg‘ona hamda Zarafshon vodiylariga kelib o‘rnashgan asrda sodir bo‘lgan?
1) Somoniy Nasr II ning hukmronlik davri tugadi;
2) Ismoil Somoniy Taroz shahrini zabt etib, ko‘chmanchilarga qaqshatqich zarba berdi;
3) Somoniylar davlatida ogdr iqtisodiy tanglik tufayli aholidan ikki marta soliq undirib olindi;
4) Xorazmda afrigdylar sulolasi hukmronligi barham topib, ma’muniylar sulolasi hukmronligi boshlandi;

Abul Abbos Saffoh taxtga o‘tirgan yilda quyidagi qaysi hududda abbosiylarga qarshi qo‘zg‘olon ko‘tarildi?

0%