Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.

7-sinf o'zbekiston tarixi fanidan mavzulashtirilgan testlar

7-Sinf Oʻzbekiston tarixi

2019-2022 DTM va attestatsiya testlari jamlanmasi

1-8 mavzular yuzasidan

Test savollar bazasi: 41 ta

Har safar kirganingizda sizga 20 ta test beriladi.

Bajarish uchun ajratilgan vaqt: 30 daqiqa

Manba: Tarixdan milliy sertifikat + Attestatsiya

Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiriting.

IV asrda O‘rta Osiyoga kirib kelgan turkiy qabilani toping.

Jahon tarixida Buyuk ko‘chishlar davrida O‘rta Osiyo hududlariga ko‘chib kelgan xalqlarni aniqlang.

Turk xoqonligini mustahkam markazlashgan davlatga aylanishiga imkon bermagan omil to‘g‘ri berilgan javobni belgilang.
1. Katta-katta qabilalari yoki qabilalar ittifoqi markaziy hokimiyatga bo‘ysunmaslikka intilganlar;
2. Bo‘ysundirilgan hududlarni mahalliy hokimlar orqali boshqaruv tartibi qo‘llanilishi;
3. Turk xoqonligi tasarrufida bo‘lgan hududlardagi hokimlar mustaqil bo‘lishni istar edi;
4. Vizantiya, Xitoy va Eron bilan doimiy raqobat bo‘lib turishi

VII asrning birinchi choragida G‘arbiy turk xoqonligi sharqiy chegarasi
qayergacha bo‘lgan?

Ilk o‘rta asrlarda Turon diyorida pay do bo‘lgan tabaqalarni aniqlang.

Quyidagi qaysi davlatlar hukmdor nomidan kelib chiqqan?

Quyidagi qaysi qo‘zg‘olon VI asrda bo‘lib o‘tgan?

Rasmda ko‘rsatilgan joy qayerda joylashgan?
c

“Shod” tuman boshisi qaysi davlatda
bo‘lgan?

V asrning 20-yillaridan VI asrning 70- yillarigacha bo‘lgan davrda Od’ta Osiyoda hukmronlik qilgan davlatni belgilang.

Qaysi raqs Xitoy a’yonlarini maftun etgan?

Ilk o‘rta asrlar ganchkorlik san’atining nodir yodgorlik namunalari . .
dan topilgan.

555 yilda sirdaryo va orol boʻylarini egallagan davlatni aniqlang.

Abruy qo‘zg‘oloni davrida sosoniylarda hukmdor Xusrav I Anushervon bo‘lgan.

Quyidagilardan o‘rta asrlarda hukmronlik qilgan mahalliy hokimliklardan biri - Toxariston bilan bog‘liq to‘g‘ri ma’lumotlar ko‘rsatilgan javobni belgilang.
1) kumush va qo‘rg‘oshin konlari hamda kumush tanga chiqaradigan zarbxonasi bilan mashhur bo‘lgan; 2) Hindiston, Yaqin va Uzoq Sharq mamlakatlari bilan savdo-
madaniy aloqalar o‘rnatgan;, 3) Qunduz,
Termiz, Chag‘oniyon, Xuttal va boshqa 27 ta tog‘ va tog‘ oldi viloyatlaridan iborat bo‘lgan; 4) hukmdori «tudun» deb atalgan.

Ilk o‘rta asrlarda mamlakatimiz hududlarida shakllangan tabaqalar va ularning jamiyatdagi ijtimoiy mavqei bir- biri bilan mos ravishda berilgan javobni toping.
1) dehqon; 2) kadivar; 3) kashovarz

Turk xoqonligi va Amir Temur davlatida o‘n ming kishilik qo‘shin qo‘mondonlari qanday atalgan?

Abro‘y qo‘zg‘oloni qaysi davlatga zulmiga qarshi ko‘tarilgan?

VI-VII asrga oid rasm Varaxshada qaysi qush tasvirlangan?

Turk Xoqonligining markazlashgan davlat bo‘lishiga imkon bermagan omilni aniqlang.

0%