Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.

7-sinf O'zbekiston tarixi fanidan mavzulashtirilgan testlar (24-30-mavzular)

7-Sinf Oʻzbekiston tarixi

2019-2022 DTM va attestatsiya testlari jamlanmasi

24-30- mavzular yuzasidan

Test savollar bazasi: 43 ta

Har safar kirganingizda sizga 20 ta test beriladi.

Bajarish uchun ajratilgan vaqt: 30 daqiqa

Manba: Tarixdan milliy sertifikat + Attestatsiya

Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiriting.

Al-Farobiy Sinjor dashtida izlanishlarni nechanchi yillarda olib borgan?

Al-jome as-sahih asari qancha jilddan iborat?

Qaysi buyuk allomamizning asari nafaqat sharqda balki butun Yevropa xalqlari falsafiy qarashiga ta’sir qilgan?

Maxmud Zamaxshariyning 920 yilligi qachon nishonlandi?

Quyidagilardan X asrda yuz bergan voqealar to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping.
1) Buxoroda Farjak madrasasi qurildi;
2) Abu Rayhon Beruniy Sulton Ma’sudga bagdshlab «Qonuni Ma’sudiy» asarini yozdi;
3) G‘aznaviylar davlatiga asos solindi;
4) Somoniylar davlati butunlay barham topdi;
5) Xorazmda «Dor ul-hikma va maorif» tashkil etildi;
6) Mahmud Koshg‘ariy «Devonu lug‘otit-- turk» (“Turkiy so‘zlar devoni”) asarini yozib tugatdi.

Kalom ilmini ravnaq toptirgan kim?

Quyidagi voqealar bodib o‘tgan yillari bilan mos ravishda berilgan javobni belgilang.
1) al-Farg‘oniy rahbarligida Nil daryosi sohilida qurilgan qadimgi gidrometr - daryo oqimi sathini belgilaydigan «Miqyos ап- Nil» inshooti va uning darajoti qayta tiklandi;
2) Hirotda Boysung‘ur kutubxonasida Abulqosim Firdavsiyning mashhur
«Shohnoma» dostoni ko‘chirtirildi;
3) Ulug‘bek tomonidan Samarqandda barpo etilgan madrasa ochildi;
4) Xorazmda «Dor ul-hikma va maorif» faoliyati tugatildi.

“Dil bayoru, dast ba kor” Kimga tegishli?

Quyidagilardan Chig‘atoy ulusi haqida to‘g‘ri ma’lumotlar berilgan javobni’ toping.
1)Chig‘atoy ulusi boshqaruvi davrida Mahmud Torobiy qo‘zg‘oloni bodib o‘tgan; 2)Chig‘atoy ulusi xonlari o‘z qarorgohini XIII asrdan boshlab Movaraunnahrga
ko‘chirgan; 3) Chig‘atoy ulusi XIII asrning 40-yillarida ikkiga bodinib ketgan; 4)Chig‘atoy ulusida yer egaligining «mulki sultoniy», «mulk yerlari», «vaqf yerlari»,
«mulki xos» va «jamoa yerlari» deb ataluvchi 5 turi mavjud bo‘lgan; 5)Chig‘atoy ulusida hunarmandlar va savdogarlardan «targ‘u» soligd undirilgan;
Chig‘atoyxonning ulusni boshqaradigan o‘rdasi Elsuvi (Ili) daryosi bo‘yida edi.

Chig‘atoy ulusida Movarounnahr noibi bo‘lgan shaxslarni belgilang.
1) Shamsiddin Mahbubiy; 2) Mahmud Yalavoch; 3) Ma’sud Yalavoch;
4) Mahmud Torobiy.

Ahmad al-Farg‘oniyning qaysi asari XII asrda lotin va ibroniy tillariga
tarjima qilinib, Yevropa mamlakatlaridagi astronomiya ilmining rivojini boshlab bergan?

Islom dinining dalili, isboti degan nomga sazovor bo‘lgan yurtdoshimizni aniqlang.

Qaysi voqeadan so’ng mo’gullarda shaharlarning ichki hayoti, ayniqsa, tovar va pul munosabatlarining tiklanishida amaliy ahamiyat kasb etgan?

Chig‘atoy ulusida Kebekxon qanday islohotlarni amalga oshirgan?

Oldin hech kim tuzmagan va hech kimga ma’lum bo‘lmagan alohida bir tartibda tuzilgan asarni aniqlang?

Qaysi asarda inson va uning ijtimoiy mohiyati, hayotdagi o‘rni va vazifasi har tomonlama tahlil qilinadi.

Qaysi asarda ilm va ma’rifat targ‘ib qilinadi, olimlar ulug‘lanadi, davlat boshliqlarini ilm-fan ahllaridan ta’lim olishga va ularning maslahatlari bilan ish ko‘rishga da’vat qilinadi?

Yer aylanasini uzunligini o‘lchashda yangi usul – matematik usulni ishlab chiqqan alloma kim edi?

1995-yilda yurtimizda qaysi allomalarimizning yubileyi nishonlangan?

Tarixdagi birinchi ko‘p tilli lug‘at asoschisi kim?

0%