Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.

7-sinf O'zbekiston tarixi fanidan mavzulashtirilgan testlar (31-36-mavzular)

7-Sinf Oʻzbekiston tarixi

2019-2022 DTM va attestatsiya testlari jamlanmasi

31-36- mavzular yuzasidan

Test savollar bazasi: 32 ta

Har safar kirganingizda sizga 20 ta test beriladi.

Bajarish uchun ajratilgan vaqt: 30 daqiqa

Manba: Tarixdan milliy sertifikat + Attestatsiya

Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiriting.

Temuriy shahzodalar Umarshayx( a ) va Mironshoh ( b )mulkining poytaxtlari qaysilar?

Temuriylar davrida 12 kunlik davlat majburiyati nima deb atalgan?

Sarbadorlar kimga qarshi kurashgan?

Quyidagi berilgan mulohaza toʼgʼrimi? Temuriy Mironshoh davrida Gʼarbiy
Yevropa davlatlari bilan boʼlgan aloqalarining mazmuni tubdan oʼzgaradi.

Amir Temur qanday takliflar bilan Misr sultoni Barquq huzurida elchilar jo‘natgan? 1)Boyazidga qarshi ittifoq tuzish;
2) do‘stona munosabatlar o‘rnatish;
3) savdogar va tijorat ahllari bordi- keldilarini amalga oshirishlari; 4) turkman qabila boshliqlarini unga topshirishlari zarurligi; 5) To‘xtamishxon bilan o‘zaro aloqalarini uzish;
6) o‘rtada hech qanday ixtilof va adovat harakati bodmasligi.

Bargoh nima ?

1384-yilda To‘xtamishxonning kim bilan uchrashuvda Amir Temurni yo‘q qilish taklifini kim aytgan?

Genrix III tomonidan Klavixo boshchiligidagi elchilar Samarqandga yuborilgan va bu elchilar Ispaniyaga qaytib borgan yillarni belgilang.

Quyidagi voqealar sodir bo’lgan yillari bilan mos ravishda berilgan javobni belgilang.
1) Sarbadorlar yetakchilari Abu Bakr Kalaviy bilan Xurdaki Buxoriylar Amir Husayn buyrugdga ko‘ra dorga tortildi;
2) Amir Temur 200 ming qo‘shin bilan Samarqanddan Xitoyga qarshi yurishga chiqdi;
3) Ispaniya qiroli Genrix III Amir Temur huzuriga ikkinchi marta Klavixo boshchiligidagi maxsus elchilarni yubordi;
4) Seviliyada mashhur Ispaniya elchisi Klavixoning «Esdaliklar» kitobi nashrdan chiqdi.
a ) 1366-yil; b ) 1370-yil; c ) 1403-yil; d ) 1404- yil; e ) 1553-yil; f ) 1582-yil.

1384-yilda To’xtamishning elchisi kim bilan uchrashib, Amir Temurni yo’q qilish taklifini kiritadi?

Mo‘g‘uliston xoni Tug‘luq Temur Movarounnahrga bostirib kirganda Kesh
viloyatining hukmdori amir Hoji Barlos qayerga qochgan?

Amir Temurning urush taktikasi qanday hisoblangan?

Quyidagilardan XV asrda bo‘lib o‘tgan voqeani toping.

Amir Temur davlatidagi dargoh va vazirlik tartibi yana qaysi davlatda bo’lgan?

Amir Temur qo’shinida yon tomonda bitta qo’riqchi askarish qo’shilmalar – qanbular bo’lar edi.

Quyidagi xaritada yashil bilan belgilangan hududda kimning davlati aks etgan?

Amir Temur taxtga o‘tirgach harbiy yurishlar orqali egallagan ( a ) va Amir
Temurga jangsiz bo‘ysungan ( b ) hududlarni belgilang.
1) Hirot; 2) Saraxs; 3) Seiston;
4) Mozandaron;Qavsiya; 6) Xorazm;
7) Sabzavor; 8) Jom.

Sharafidin Ali Yazdiy qo‘shinni yetti qo‘lga – qismga bo‘lib joylashtirish
tartibini birinchi bo‘lib Amir Temur joriy qilgan deb yozadi?

XIV asrning 80-yillarida qaysi davlatning o'z aro yaqinlashuvi Amir Temur davlatiga jiddiy xavf tug'dira boshlagan?

Angliyada parlament tuzilgan yildan 100 yil o’tib yana qanday voqea yuz bergan?

0%