Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.

Ona tili va adabiyot attestatsiya 2024

Ona tili va adabiyot fanidan attestatsiyaga tayyorlanish uchun test savollari

Savollar soni: 50 ta

Bajarish uchun ajratilgan vaqt: 1 soat 30 daqiqa

Test muallifi: Sherzod Rustamov

Manba

Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiriting.

Imloviy jihatdan to‘g‘ri yozilgan so‘zlar qatorini aniqlang.

Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” dostonida O‘zg‘urmish tilidan O‘gdulmishga
aytilgan quyidagi parcha orqali muallifning qanday badiiy maqsadi ifodalangan?
«Sen tansiq taomlarni, men esa oddiy arpa oshni yeymiz. Uxlab tursak, ikkimiz ham och
qolamiz… Sen kimxoblarga o‘ralib yurasan, men esa dag‘al yungdan tikilgan to‘n bilan
kifoyalanaman. Ertaga o‘lim kelsa, ikkimiz ham yalang‘och ketamiz…»

So‘zlar shakl va mazmuniy munosabatga ko‘ra to‘g‘ri tavsiflangan javobni aniqlang.

Barcha so‘zlari imloviy jihatdan to‘g‘ri yozilgan gap qatnashgan javobni aniqlang.

Qaysi javobda ko‘tarinkilik, tantanavorlik bo‘yog‘ini ifodalagan, uslubiy xoslangan hozirgi zamon qo‘shimchasi qo‘llangan?

Erkin A’zamning “Tanho qayiq” asari haqida to‘g‘ri ma’lumot berilgan javobni aniqlang.

Qaysi javodagi gapda qatnashgan fe’lning barcha vazifa shakllari fonetik tovush o‘zgarishi bilan qo‘llangan?

Uyushgan bo‘lak va kiritma qatnashgan bog‘langan qo‘shma gapni aniqlang.

Maqsud Shayxzodaning “Jaloliddin Manguberdi” tragediyasida qatnashgan obrazlarga to‘g‘ri ta’rif berilgan javobni aniqlang.
1. Amir Badriddin – Jaloliddinga xiyonat qilib, Chingiz tomoniga sotilgan kimsa edi.
2. Sultonbegim – Jaloliddinga qarshi Amir Badriddin bilan til biriktirib, unga suiqasd qilgan inson edi.
3. Qodog‘on no‘yon – Amir Badriddining mulozimi bo‘lib, Jaloliddinni to‘n kiydirish voqeasi orqali o‘ldirmoqchi bo‘ladi.

Ushbu gapda qatnashgan olmoshlar haqida xato ma’lumot berilgan javobni aniqlang.
Necha bu falak solg‘usi g‘urbatqa meni, Har lahza tugangusiz mashaqqatqa meni. Ne chora qilay, netayki,
Tengri go‘yo Mehnatni menga yaratdi, mehnatqa - meni.

Yordamchi so‘z turkumlarining barcha turi qatnashgan javobni aniqlang.

“Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi” dostonida yuz bergan voqea(lar) to‘g‘ri berilgan javobni aniqlang.

Tire o‘zar bir xil punktatsion qoida asosida qo‘yilmagan javobni aniqlang.
1. Mehnatsiz rohat bo‘lmas, savobsiz – jannat.
2. Bu – biznes, unga tasavvur qilganingdan ham ko‘p pul tikkanman.
3. Chin insoniy fazilatlar – poklik, sofdillik, hallollik va mehnatsevarlik turli naqllar bilan tarannum etiladi.
4. Farzand loy bo‘lsa, ona – kulol.
5. Amir bo‘lgaymiz – ko‘ngli ochiq, qo‘li ochiq, hech kim bizga teng kelolmagay.
6. Donolar shunday deydi: “Aytilgan gap – otilgan o‘q”.

Ushbu she’riy parchada ishtirok etgan qo‘shimchalar haqidagi to‘g‘ri hukmni toping.
Osmon ham bo‘lib g‘anim,
Qaytib tushsa – ne g‘amim!
Bir tosh tushsa tushibdi
Tog‘day boshimga manim.

Har ikkala parchada ham ishtirok etgan fe’l shakllarini aniqlang.

Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostonida aks etmagan ma’lumotni aniqlang.

Qaysi gapdagi nuqtalar o‘rniga sintaktik shakl yasovchi, lug‘aviy shakl yasovchi va so‘z yasovchi qo‘shimchalar mos keladi?

Sharof Boshbekovning “Temir xotin” tragediyasidan olingan ushbu parchadagi lokator tushunchasi qanday badiiy maqsadni ifodalash uchun xizmat qilgan?
“. . . men elektromagnit to‘lqinlari tarqatyapman. . . qirq yildan beri. Sen elektromagnit to‘lqinlari tarqatyapasan . . . tug‘ilganingdan beri. Eshmat tarqatyapti, Abdurayim, Mamarayim tarqatyapti - qabul qiladigan apparat yo‘q! Shuning uchun, Qumri, har bir idoraning tepasida lokator bo‘lishi kerak. Bitta bayroq, bitta lokator! Bitta bayroq, bitta lokator. Hozir-chi. . . Faqat bitta bayroqning o‘zi turibti. . . ”

Berilgan gap haqidagi to‘g‘ri fikrni aniqlang.
Quyosh nurlarini qishloqning serfayz ko‘chalariga ayamay sochadi, onda- sonda bolalarning kulgilari quloqqa chalinadi, katta chinor ostidagi yosh qizaloqning mayin kuylashi bahoriy kayfiyatga ko‘rk bag‘ishlaydi.

Quyida berilgan gap haqida xato ma’lumot berilgan javobni aniqlang. O‘quvchilar mamlakatimizdagi sharoitlardan foydalanish uchun turli to‘garaklarga qatnashishi kerak, chunki ularning asosiy vazifasi yaxshi o‘qish va vatanga munosib bo‘lish hisoblanadi.

Quyidagi gapda qatnashgan sintaktik birliklarni aniqlang.
Bizga yana o‘sha kishi, Mirzajon aka (bizda odat shunaqa: yosh bo‘lsa ham, odob yuzasidan aka deb gapirishadi), yo‘l ko‘rsatuvchi ekanligini eshitib, tabiiyki, barchamiz xursand bo‘lib ketdik.
1) undalma; 2) ajratilgan bo‘lak; 3) uyushgan bo‘lak; 4) kiritma; 5) egasi ma’lum gap; 6) so‘z-gap.

Uilyam Shekspir qalamiga mansub “Hamlet” fojiasi voqealari qaysi javobda xato berilgan?

Erkin Vohidovning “Ruhlar isyoni” dostonidan olingan ushbu parcha haqida to‘g‘ri ma’lumot berilgan javobni aniqlang.
«Ul kun Budda:
«Mard agar sen
Dardni ichga yut, degan.
Ul yuzingga ursalar sen,
Bul yuzingni tut, degan».

O‘zaro ma’nodoshlik hosil qila oladigan so‘zlarni aniqlang.

Quyidagi she’riy parcha haqida to‘g‘ri ma’lumot berilgan javibni aniqlang. Oqil so‘zin o‘rnida so‘zlagay – shundan doim e’zozdadir,
Nodon esa o‘ylamay degay – shundan u qadrsizdir.

Chingiz Aytmatovning “Asrga tatigulik kun” romani qahramoni Jo‘lomon obrazi haqida berilgan to‘g‘ri ma’lumotni toping.

Ushbu gapda 1 va 2-raqamda ajratib ko‘rsatilgan so‘zlarning hokim bo‘lakka bog‘lanish vositalari haqida to‘g‘ri hukmni aniqlang.
Dual ta’lim ta’lim oluvchilar(1) tomonidan zarur bilim, malaka va ko‘nikmalarni egallashga qaratilgan bo‘lib, ularning nazariy qismi ta’lim tashkiloti(2) negizida, amaliy qismi esa ta’lim oluvchining ish joyida amalga oshiriladi.

Gapdagi so‘zlarning mazmun va grammatikjihatdan bog‘lanishi to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang.
Xalqimizning asrlar davomida shakllangan qadimiy madaniyati va qadriyatlarini asrab qolishimiz uchun yosh avlodni milliy ruhda tarbiya qilishimiz lozim.

Said Ahmadning “Qoplon” hikoyasi haqida qaysi javobda to‘g‘ri ma’lumot berilgan?

Fitratning “Abulfayzxon” dramasi qahramonlari haqidagi xato talqinni toping.
1. Abulfayzxon – yurtni adolat bilan boshqarmagan, shu sababdan asar davomida o‘z farzandi Abdumo‘min tomonidan o‘limga mahkum etilgan obraz.
2. Hakimbiy – o‘z farzandini taxtga o‘tqazish uchun dushman bilan til biriktirgan, yurtga xiyonat qilgan qabih kimsa.
3. Farhod otaliq – dushman qo‘shinlarini yengishda o‘zining hissasini ulkan deb bilgan, xonga qizini berish orqali unga yanada yaqin bo‘lishni maqsad qilgan obraz.
4. Ibrohimbiy – haqiqatni aytishdan qo‘rqmaganligi, doim adolat tarafida bo‘lganligi uchun xon tomonidan jazolangan obraz.

Gapda tushirib qoldirilgan tinish belgilari to‘g‘ri berilgan qatorni toping.
Do‘stim Urush va tinchlik romanining bir joyi bor Biz birovlarni bizga qilgan yaxshiligiga qarab emas balki o‘zimizning ularga qilgan yaxshiliklarimizga qarab yaxshi ko‘ramiz deyilgan

Sh. Rahmonga mansub quyidagi she’riy parchada alohida ajratib ko‘rsatilgan jumla orqali muallif qanday badiiy maqsadni ifodalaganini aniqlang.
Jangda o‘lgan emas biror bahodir, bari halok bo‘lgan xiyonatlardan, toshday uxlaganda to‘shlarin ochib yo zahar qo‘shilgan ziyofatlardan. Biror asotirda bahodirlarni hattoki, yuz boshli ajdar yemagan, ming bir sinoatli yalmog‘izlar ham tog‘larni o‘ynagan devlar yengmagan.

Yaproqlar tebranar she’r maqomiga,
Chechaklar jimgina egib turar bosh.
Marmar sarhovuzning kumush jomiga
Shoir ko’zlaridan oqib tushar yosh. Ushbu gapda qatnashgan so’z birikmalari haqida berilgan noto‘g‘ri hukmni aniqlang.

… – Garovning nima keragi bor edi o‘zi? Huquqshunosning o‘n besh yil umrini yo‘qotishi, kaminaning ikki millionini ko‘kka sovurishidan kimga foyda-yu kimga ziyon? Bu narsa odamlarga o‘lim jazosining beshafqatligini anglatadimi yoki umrbod qamoq jazosining afzalliginimi? Yo‘q, aslo unday emas! G‘irt bema’nilik bu. Bu narsa kamina tomonidan badavlat kishining shunchaki to‘qlikka sho‘xligi bo‘lsa, huquqshunos tomonidan – pulga o‘chlik, boylikka hirs qo‘yish, tamom-vassalom... A. P. Chexovning “Garov” hikoyasidan olingan ushbu parchada alohida ajratib ko‘rsatilgan jumla orqali bankirning qanday ruhiy holati aks ettirilgan?

G‘azalni o‘qing va quyidagi topshiriqlarni bajaring.
1. Ey orazi nasrin, sochi sunbul, qadi shamshod, Bulbul kibi hajringda ishim nolavu faryod.
2. Sayd oʻldi koʻngul koʻzlaringa, vah, qutulurmu
Bir qushki, aning qasdida boʻlgʻay iki sayyod?
3. Ul maktab arokim oʻqudung noz rumuzin, Goʻyoki vafo ilmin unutmish edi ustod.
4. Ashkimni koʻrub tez boʻlur koʻngli jafogʻa, Ore, itimas chunki suyi boʻlmasa foʻlod.
Lug‘at: *Nasrin – oq xushbo‘y gul *Sunbul – uzun bargli o‘simlik va uning g‘uj bo‘lib ochiladigan guli; *Sayd – o‘lja; *Rumuz – ramzlar; *Ore – to‘g‘ri;
*Itimoq – o‘tkir bo‘lmoq; *Fo‘lod – po‘lat.
Ushbu parcha haqidagi xato ma’lumotni aniqlang.

Parchada qaysi o‘xshatish aks etmagan?

Ushbu g‘azal haqida to‘g‘ri ma’lumot berilgan javobni aniqlang.

Matnni o‘qing va quyidagi topshiriqlarni bajaring.
Venera – Quyoshdan uzoqligi bo‘yicha ikkinchi va Yerga eng yaqin joylashgan sayyora. Venera Quyosh tizimidagi sayyoralar orasida ayol ismi bilan ataladigan yagona sayyora bo‘lib, u qadimgi Muhabbat ma'budasi sharafiga shunday atalgan. Venera insoniyatga qadimdan ma'lum. [1]Uning fizikjihatdan yerga o‘xshashligi tufayli, Yerning singlisi deb ham ataladi. Quyoshdan o‘rtacha uzoqligi 108 million kilometr. Quyosh atrofida to‘liq aylanib chiqish davri 224.7 kun. [2]Quyush sayyoralari ichida Venera Yerga eng yaqin sayyora hisoblanadi.
Veneraning eng yaxshi ko‘rinadigan vaqti tong otar chog‘idir. Shuning uchun ham Venerani Tong yulduzi deb atashadi. [3]Venera Yerdan ko‘rinadigan osmon jismlari orasida Quyosh va Oydan keyingi eng yorqin osmon jismi hisoblanadi. Venera diametri Yer diametrining 95% qismiga, massasi Yer massasining 81.5% qismi teng. Veneraning o‘z o‘qi atrofida aylanish davrini hisoblash uzoq vaqtgacha imkonsiz bo‘lib, bunga sayyorani o‘rab turgan qalin bulutli qatlam mone'lik qilar edi. Bundan bir asr oldin Veneraning o‘z o‘qi atrofida aylanish davri 243.2 kunga teng ekanligi va u Yer va boshqa sayyorlarga nisbatan teskari tarafga aylanishi ma'lum bo‘ldi. Sayyoraning atmosferasi mavjudligi, shuningdek, uning Quyosh diski bo‘ylab o‘tish jarayonini M. Lomonosov 1761- yilda aniqlagan. XX asrda olib borilgan spektral tahlil natijalariga ko‘ra Venera atmosferasi asosan karbonat angidrid gazidan iboratligi aniqlandi [4]Venera tabiiy yo‘ldoshlarga ega emas.
Matn mazmuniga mos to‘g‘ri ifodalangan ma’lumotni aniqlang.

Matn mazmuniga mos to‘g‘ri shakllantirilgan gapni aniqlang.

Raqamlab ko‘rsatilgan qaysi jumla matnning mazmuniy tuzilishida uslubiy xatolikni yuzaga keltirgan?

X.X.Platev qaysi sharq allomasining ilmiy g'oyalarini umumlashtirib bilish to'g'risidagi nazariyani asoslab bergan?

Bilish jarayoniga alohida ahamiyat berib, insolarning bilishga bo'lgan intilishlarini keng yoritgan allomani asari bilan ko'rsating?

Rivojlangan aqlning eng oliy shakli nima?

Innovatsiya faoliyatidagi «kreativlik» deganda siz nimani tushunasiz?

Talabaning aqliy faoliyati xususiyatlari qanday belgilanadi?

Pedagog modeli nimalardan iborat?

Ta’lim jarayoni nimalardan iborat?

Pedagogning umumiy madaniyati nimalardan iborat?

O’quv-bilish faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish metodlarini ko’rsating?

Muammoli o’qitish texnologiyasi nima?

0%